CEMENT I WAPNO

CEMENT

Oferta nasza obejmuje szereg produktów (CEM I, CEM II itd.) o zróżnicowanych przeznaczeniach, dostępny luzem lub w workach.

Cement – hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane z surowców mineralnych (margiel lub wapień i glina) wypalonych na klinkier w piecu cementowym. Otrzymywany spiek jest następnie mielony z dodatkami spełniającymi rolę regulatorów czasu wiązania. Dodatki mineralne to zazwyczaj popiół lotny krzemionkowy, kamień wapienny lub granulowany żużel wielkopiecowy.

W zależności od rodzaju i ilości dodatku mineralnego, cementy różnią się między innymi: wytrzymałością, ciepłem hydratacji czy czasem wiązania.

Cement dostępny jest luzem lub w workach na paletach.

WAPNO – stabilizacja i osuszanie gruntu

W kontakcie z wodą wapno palone spontanicznie hydratyzuje, tworząc wodorotlenek wapnia. Ciepło wytwarzane podczas tej reakcji natychmiast osusza wilgotną glebę. Wapno rozpuszcza także cząstki gliny i tworzy cement pucolanowy, łącząc wapń z tlenkami krzemu i glinu obecnymi w gruntach gliniastych.

Produkty na bazie wapna palonego długotrwale poprawiają właściwości mechaniczne gruntu, zwiększając odporność na obciążenia i niekorzystne warunki atmosferyczne.

Dodanie odpowiedniej ilości wapna do gruntów nadających się do stabilizacji wapnem pozwala ulepszyć właściwości inżynierskie gruntu.

Ulepszenia te poprawiają wydajność poddanych obróbce wapnem podbudów. Mocniejsze, bardziej sztywne i bardziej stabilne w zakresie objętości poddane obróbce wapnem podłoża, dolne warstwy nośne lub warstwy podstawowe zapewniają ochronę przed słabymi i podatnymi na zniekształcenia podłożami naturalnymi.  W rezultacie uzyskuje się  lepsze wsparcie niezwiązanych podstaw z kruszywa i powierzchni asfaltowych o polepszonej wydajności.

Nasza oferta handlowa obejmuje zarówno wapno palone jak i wapno palone hydratyzowane luzem oraz w workach na paletach.

Kontakt  handlowy:

Andrzej – tel: 603 976 956 , email: biuro@pwsigma.pl