KREDA PASTEWNA I NAWOZY MINERALNE

KREDA PASTEWNA

Kreda pastewna jest to produkt otrzymywany w wyniku obróbki mechanicznej skały pochodzenia osadowego, której składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Wyniki badań kred i żwirków przeprowadzonych w Krajowym Laboratorium Pasz w Lublinie w pełni potwierdzają wysokie walory użytkowe oferowanej kredy pastewnej. Wysoka czystość z naddatkiem spełnia normatywne kryteria jakościowe wyznaczone dla kredy pastewnej. Kreda jako źródło wysoko skoncentrowanego wapnia, zmniejsza zużycie pasz, poprawia apetyt zwierząt. Wysoka czystość produktów upoważnia do rekomendowania oferowanych wyrobów jako źródła wapnia dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.

Zapewniamy następujący asortyment:

  • kreda drobnoziarnista (pylista)
  • kreda pastewna gruboziarnista
  • kreda super-gruba
  • żwirek wapienny

Produkt dostępny jest:

  • luzem (autocysterny) z wydmuchem
  • w workach papierowych 30 kg
  • w big-bagach do 1 tony

NAWOZY WAPNIOWE

Nawóz wapniowy powstaje w wyniku rozdrabniania, mielenia i przesiewania wapienia z pokładów jurajskich.

Nawozy wapniowe (wapniowo-węglanowe, wapniowo-magnezowe, węglanowo-tlenkowe) przeznaczone są do odkwaszania i nawożenia kwaśnych i ubogich w wapń gleb. Wytwarzane są zgodnie z polską normą PN-93/C87006, posiadają badania IUNiG w Puławach, są zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Wapnowanie zwiększa plony, poprawia cechy jakościowe roślin (zwiększa zawartość białka, zmniejsza zawartość substancji szkodliwych takich jak: ołów, potas, cynk, kadm), zwiększa ich odporność na wymarzanie, przeciwdziała degradacji gleby.

Zapewniamy następujący asortyment :

  • nawóz wapniowo – węglanowy
  • nawóz wapniowo – magnezowy
  • nawóz tlenkowy

Kontakt  handlowy:

Andrzej – tel: 603 976 956 , email: biuro@pwsigma.pl