PREPARATY DLA DROGOWNICTWA

Asphacal® H

Asphacal® H  to wypełniacz mieszany do mieszanek mineralno-asfaltowych, homogeniczna  mieszanina w skład, której wypełniacza wchodzą węglan wapnia [CaCO3] oraz wodorotlenek wapnia [Ca(OH)2].

Produkt dzięki swoim właściwościom w pełni zastępuje ciekłe środki adhezyjne oraz dodatkowo poprawia szereg parametrów mma jak np. odporność na działanie wody i mrozu (ITSR), odporność na koleinowanie, wydłużenie trwałości nawierzchni i inne, niezależnie od rodzaju zastosowanego kruszywa i asfaltu.

Zawarty w wypełniaczu wodorotlenek wapnia eliminuje konieczność stosowania płynnego środka adhezyjnego.

Asphacal® TC

Asphacal® TC zabezpiecza emulsję asfaltową stosowaną  podczas  skropień  międzywarstwowych  przed  uszkodzeniami   mechanicznymi   oraz  jednocześnie poprawia sczepność pomiędzy warstwami bitumicznymi.

Zawarte  w  preparacie  dodatki  polimerowe  zapewniają  homogeniczność  preparatu  w całej  objętości oraz jednocześnie ułatwiają aplikację. Zabezpieczona w ten sposób emulsja asfaltowa pozostaje   w   miejscu   aplikacji,   a   dzięki   warstwie ochronnej odzież i obuwie pracowników budowy pozostaje czyste. Stosowanie  Asphacalu®  TC chroni inwestora  przed zanieczyszczeniem  terenów  sąsiadujących  z  budową przez wywiezioną na kołach pojazdów technologicznych emulsją asfaltową.

Asphacal®  TC  można  stosować  po  utrwaleniu  się emulsji  asfaltowej.

Na  podłoże  z  zabezpieczoną  przez  Asphacal®  TC emulsją asfaltową można wprowadzać ciężki sprzęt natychmiast po użyciu preparatu. Zaleca się jednak odczekać  do  momentu  odparowania  z

zaaplikowanego preparatu wody (zwykle od kilku do kilkunastu minut). Układanie   kolejnej   warstwy   nawierzchni drogowej  możemy  rozpocząć  po  całkowitym  odparowaniu  wody  z  warstwy  preparatu  użytego  do zabezpieczenia.

Zachowanie integralności warstwy sczepnej jest istotne ze względu na:

  • utrzymywanie obszaru wokół miejsca robót w czystości, brak śladów bitumenu na sąsiadujących nawierzchniach, chodnikach itd. oraz na maszynach technologicznych i innych pojazdach poruszających się po i w pobliżu miejsca robót.
  • zapewnienie trwałości struktury drogi; udowodniono, że brak przyczepności pomiędzy warstwami asfaltu może zmniejszyć jego trwałość nawet pięciokrotnie.

Badania prowadzone przez zarządy dróg wykazały, że wpływ środka Asphacal® TC na szczepność pozwala zachować odpowiednie wiązanie warstw struktury drogi.

Asphacal®  TC  dostarczany  jest  na  miejsce  budowy w  poręcznych  plastikowych  kontenerach  IBC  o  pojemności 1m3, w formie koncentratu. Przed użyciem preparatu  należy  go  rozcieńczyć  n-krotnie  wodą w wymaganej proporcji.

Kontakt  handlowy:

Andrzej – tel: 603 976 956 , email: biuro@pwsigma.pl