MĄCZKA WAPIENNA

Mączka wapienna to najczęściej stosowany materiał budowlany na świecie. Wynika to z dobrych fizycznych i chemicznych właściwości kamienia wapiennego.

Mączka wapienna jest produktem otrzymywanym poprzez zmielenie do wymaganego uziarnienia kamienia wapiennego. Głównym jej składnikiem jest węglan wapnia CaCO3.

Nasza oferta obejmuje produkty mielone o różnych granulacjach i różnym zastosowaniu.

Mączkę wapienną stosuje się w przemyśle chemicznym, szklarskim, w przemyśle materiałów budowlanych oraz ochronie środowiska i drogownictwie.

Mączka wapienna określana w normie PN-EN 13043 jako wypełniacz dodany stosowana jest do wszystkich warstw mieszanek asfaltowych.

Wypełniacz do mas bitumicznych według wymagań technicznych WT-1 2014 znajduje zastosowanie w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych wszystkich warstw konstrukcji nawierzchni. Jest stosowany jako wypełniacz do produkcji masy mineralno-asfaltowej na warstwy podbudowy, wiążącą oraz ścieralną. Wypełniacze pełnią w masie szereg funkcji: wypełniają wolne przestrzenie między kruszywami, usztywniają mieszankę mineralno-asfaltową, poprawiają adhezję asfaltu.

Mączki wapienne stosowane są również jako dodatki do betonów.

Mączki wapienne dzięki bardzo drobnej strukturze poprawiają właściwości reologiczne mieszanki betonowej co pozwala uzyskać betony samozagęszczalne o wysokiej i powtarzalnej płynności mieszanki.

Odpowiednio zaprojektowana mieszanka betonowa z dodatkiem mączki wapiennej pozwala lepiej odwzorować kształt szalunku i zmniejsza ilość porów na powierzchni.

Te właściwości skłaniają producentów betonów, betonów architektonicznych oraz prefabrykowanych elementów fasadowych lub dekoracyjnych do stosowania mączki wapiennej.

Wyroby wapiennicze stosowane są również do produkcji mas iniekcyjnych i stabilizacji gruntów.

Kontakt  handlowy:

Andrzej – tel: 603 976 956 , email: biuro@pwsigma.pl